injektionsbehandling Halmstad klinik

botox

Vad är Botox?

Botulinum toxin, Botox, är ett läkemedel som orsaker en övergående muskelförlamning. Botox fungerar genom att blockera signaler från nerv till muskel i det injicerade område. Härved förhindras muskelkontraktioner temporärt och resulterar i avslappning av muskler. Det minskar utseendet av rynkor och linjer som bildas av upprepade muskelrörelser, särskilt i ansiktet. Effekten är övergående och varar vanligtvis mellan tre till sex månader innan nervsignalerna återgår till normal funktion och musklerna återtar sin aktivitet.

Vilka områden kan behandlas?

Det är vanligt att använda botox för att behandla rynkor i den övre del av ansiktet som tex pannan, runt ögonen (kråksparkar) och mellan ögonbrynen (bekymmersrynkan). 

Nedre ansiktshalvan tex mungipor (sur mun) och läppar (Lip-flip) är också populära behandlingsområden. 

Dessutom kan man behandla vissa kroniska smärttillstånd i huvud-hals området som tex migrän och muskelkramper efter ansiktsförlamning. Ansiktsasymmetri efter en stroke kan likaså korrigeras samt överdriven svettning (hyperhidros). 

Hur går behandlingen till?

En typisk Botox-behandling innebär tre steg. Första steg är en gratis konsultation med en specialistläkare där vi går genom dina önskemål och förväntningar till behandlingen. På denna bakgrund läggar vi fram en individuell anpassad behandlingsplan och pris. Sedan 2021 har ny regelvärk på området lagt up en obligatorisk 48 timmers betænkningstid om det är första gång du behandlas med Botox eller mer än sex månader sedan förre behandling. 

Vid näste steg erhålls behanbdlingen enligt överenskommelse där Botox ges som injektionsbehandling strax under huden. Om du inte faller inom ramarna för 48 timmers betänkningstid kan behandligen ges vid samma tillfälle som den gratis konsultation.

Det är möjligt att få lokalbedövning om man önskar, prata med din injektionsbehandlar om du har specifika önskemål. 

Efter behandlingen rekommenderas alltid ett återbesök efter ca 14 dagar för att utvärdera resultatet och få en "touch upp", dvs påfyllning med Botox. Återbesöket och eventuell påfyllning i behandlad område är alltid gratis likaså med den inledande konsultation. 

Finns det biverkningar?

Behandling med Botox har mycket hög säkerhet. Alla eventuella biverkningar är övergående där effekten av Botox går ur kroppen inom tre till sex månader. 

Av biverkningar kan rodnad eller blåmärken vid stickställen förekomma och det har rapporterats om huvudvärk några dagar efter behandlingen. I ytterste sällsynta fall har en allergisk reaktion rapporterats. I motsättning till behandling med Fillers finns ingen antidot (motgift) till Botox.

BEHANDLING

30 MIN

Alltid gratis konsultation hos specialistläkare inför behandling.

effekt

3-6 MÅNADER

Individuell variation i varaktighet beroende på flera olika faktorer.

PRIS 

FRÅN 1800 SEK

Kontakta oss för skräddarsydd behandlingsplan och pris.